YIFEN MACHINERY BEARING CO., LTD.
  • Address100#Fengbin Road, Wuxi, Jiangsu, China
  • Factory Address100#Fengbin Road, Wuxi, Jiangsu, China
  • Worktime9:00-18:00(Beijing time)
  • Phone(Working Time)86-02-578695

180x290x155 bearing number and size chart pdf

2020-04-20 09:20:07

Our cpmpany offers different 180x290x155 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 180x290x155 bearing

6321Z NTN Bearing | 6321Z Nachi Outer diameter D: 225mmWe manufacture and supply the most comprehensive range of bearings, Needle roller bearings NA5917 INA GE180FO-2RS | 180x290x155 | Plain Beari

Bearing GEG180ES-2RS (LS) | Size and SpecificationRadial spherical plain bearings GEG180ES-2RS. Bearing number : GEG180ES-2RS. Size (mm) : 180x290x155. Brand : LS. Bore Diameter (mm) : 180Rod end GE GE180GS-IKO - 180x290x155 mm | 123Bearing123Bearing - Online Bearing Expert. THE BRAND 123BEARING WORLDWIDE. France. United States of America. United Kingdom. Belgium. Europe. Italy. Spain

@@@@@@@@
CDLAeZtS
AG-12TS - - - - - - - -
6019-2Z - - - - - - - -
BEAM 030080-2RZ - - - - - - - -
S71910 ACB/HCP4A - 72.0000 mm - - - - - -
YELAG 205 - - - - - - - -
BMO-6206/064S2/UA108A - 3.7250 in - - - - - -
S71910 CE/HCP4A - 4.6875 to 5.3125 in - - - - - -
HK 2016.2RS - 2.6875 in - - - - - -
51213 - - - - - - - -
S7014 ACB/HCP4A - - - - - - - -
NNCF4944CV - 47 mm - - - - - -
BC1B322011C3 - - - - - - - -
32244J2 - - - - - - - -
S7010 ACB/P4A - - - - - - - -
NNU 4972 BK/SPW33 - 110 mm - - - - - -
25580/25523/Q - - - - - - - -
7312 BECBPH - 2.9600 in - - - - - -
32048T172X/DB - - - - - - - -
SY 55 TF - 200.0000 mm - - - - - -
LBHT 30 A - 80 mm - - - - - -
FYJ 50 TF - 92 mm to 105 mm - - - - - -
NU 1018 ML - - - - - - - -
SA8E - 6.5000 to 7.0000 in - - - - - -
71916 CB/HCP4AL - - - - - - - -
51117 - - - - - - - -
6209-ZNR - - - - - - - -
NK68/25 - - - - - - - -
VKHB 2170 - 160 mm - - - - - -
FY 45 TDW - 3-1/4 in - - - - - -
71940 ACD/P4A - - - - - - - -
7256 BM - 1-7/16 in - - - - - -
RNH1017 - - - - - - - -
NN4938C1NAP4 - - - - - - - -
KMJ17X22X14.1 - 42mm - - - - - -
5A-R07A70VPX1 - - - - - - - -
NUP2318 - - - - - - - -
5206SCLLM - 2.8750 in - - - - - -
2316SK - 15.3594 in - - - - - -
MM-10T - - 197 mm61 mm41.3 mm - - -
COM-8TK-C1 - - - - - - - -
XB-8Z - - - - - - - -
AW-32T-1 - - - - - 68.6 mm - -
CW-3B-14 - 95 - - - - - -
AB-3T-C3 - - - - - - - -
AJB-7TFA-007 - - - - - - - -
XW-4 - - - - - - - -
SM-12T - - - - - - - -
MG-M12T - - - - - - - -
MS21153-10 - - - - 0.24 - - -
AW-12SZ - 110 mm - - - - - -
MB-10KZ - - - - - - - -
VCG-12Z - - - - - - - -
MM-10S - - - - - - - -
GEZ060XT/X - - - - - - - -
GEZ036ET/X - - 98 mm - - - - -
KW-10D - 47 - - - - - -
MW-16T19.5 kN - - 31 mm - - - -
COM-5KC-1 - - - - - - - -
SIB-10T - - - - - - - -
GE240ES - - 60 mm25.5 mm - 22.7 mm - -
SG-5T - - - - - - - -
AM-M30Z - - - - - - - -
AM-7T-C3 - - - - 0.27 - - -
CG-M12Z22.36 kN - - - - - - -
PWB-4ET-C3 - - - - - - - -
AB-M20T - - - - - - - -
ABF-M8T - - - - - - - -
AM-8T-20 - - - - - - - -
MW-7TZ - - - - - - - -
GEG30ES - 150 - - - - - -
SG-3ET-331.85 kN - 190 mm - - - - -
GEG30ES-2RS - - - - - - - -
CM-4-3 - - - - - - - -
VCG-8Z - - 120 mm - - - - -
GE260XT-2RS31.85 kN - 120 mm54 mm - - - 10.2 mm
AW-6Z31.85 kN - 111 mm - 20 mm - - -
GEZ022ET-2RS/X - - - - - - - -
AM-10TZ - - - - - - - -
AG-8T-C3 - - - - - - - -
GEWZ028ES39 mm - - - 0.42 - - -
AB-8 - - - - - - - -
GEG280XT-2RS - - - - - - - -
SM-5E - - - - - - - -
SIB-3T - - - - - - - -
WC-12T-95 - - - - - - - -
CB-12ET - - - - - - - -
VCM-8 - - - - - - - -
CW-6S-135.1 kN - - 31 mm - - - 24.6 mm
AMF-M8Z - - - - - - - -
KW-5-21 - - - - - - - -
GEG100ET-2RS - - - - - - - -
UKFS311+H2311 - - - - - - 3 mm -
UCP207-21NPMZ231.85 kN - - - 24 mm - - -
UCP206-17NPMZ2 - - - - - - - -
UEFL205-16NP - - - - - - - -
UEFCF209-27 - - - - - - - -

GE180GS 2RS - IKO Spherical Plain - Quality Bearings OnlineProduct: GE180GS 2RS IKO Spherical Plain Bearing |Brand: IKO |Size: 180x290x155 |In Stock |All Orders Shipped via DHL |Quality Bearings Online LTD

Rod end GE GE180GS-2RS-IKO - 180x290x155 mmBearing Bearings. Seal Seals. Housed Bearing Housed Bearings. Rod end Rod ends. Anti vibration Rod end GE GE180GS-2RS-IKO - 180x290x155 mm GE180GS 2RSIKO Spherical Plain | Bearing Trade Kingdom spherical plain bearing with a rubber seal on both sides of the bearing and a standard radial internal clearance. The bearing's dimensions are 180x290x155

@@@@@@@@
ISO NSKNACHI KOMATSUKOYO
4R4037NN3040KC1NAP5NU1010NUP1048JTT-814
GK17X22X21.8NUP240SF06A24AXK1528ML4007
87013NN3956KC1NAP47309NF220UCPX15-48
6200LU2LA-BNS919CLLBG/GNP426905ZUCFS316UCFCX14E
E-4R16405E-EE737179D/737260/737260DRNA59143NCHAR908CSV 606 ZZST
7028DBNU2315E4T-576/5721207K114FC81594
7006CRO-13708DF0484NX37232SESDM30 OP
F-6001J1LLU24168BK30HUB082-13UCPA202-1047880R/47820
7821C4T-LM603049/LM6030123NCHAR017RNA6902NN3026K
7211CG/GNP4NJ230524132RHN232UCFL318-56
HUB182-47328BDB6317N22336RHAWMLFN8014 ZZ
HTA032DB/GNP4LSL01-4912ZZUCPH205-15NF417RAXZ 540
KJ30X37X22.8SF3235VP-1NUP315R70083982
NNU4968C1NAP44T-496/493DC+A63/2865390/65320NKI 28/20
KLM401209SKDAC3055GRR9DM63066315 2RSNR
R2221K89308K60X65X30FHUCF201-8UCFX11-34MM
HUB208-3T-LM654648D/LM654610+A34306/34478KGX080495
NJ22043232051230UCP211-35SCNATR10 PPX
688TD/672+A7830CT1UPKBC055KBX0306221 NRC3
32016XU7308CP5UCP210SC3NC6206ST4UCPK209-26MM
FL673SSANJ41445368UCHA2016040 MC3
6011ZNRFL625Z3NC 7207 FT22338RKSAPK204-20MMG
NN3005KC1NAP47226BDB3NCHAR009CAEE243196/243250SAPFTD206-30MMG
KMJ95X102X20.8RNA2205XLLUCP328KGA160SBFCT207-22MMG
NF2224T-05075/05185UCIP320-64DC4926AVWSSUC212-36MM
R0684K100×108×27K75X81X20F3NC6206HT4 GFSALF205-14MMG
FLAWBC7-13Z51420SE 6008 ZZSTPRZNU3226219
K10×14×13231/900BKUCFL213-40UXPX11-3625877
E-4R15207KJ36X41X20.3NN301647TS815533AUC214-43MM
NNU4952C1NAP42RT15002ST2857-N6224W32/Q
31330X78/1060NU230RACS0605-3N12
NJ317DCL128N410942/932UCP205-16MMR3
HCK1319KV22X26X33.8ZWUCFB20746268NUTR35
24156BRA4ZZUCP206-1821311RHCRM 24
PK40X60X29.8NUP319ERAXZ 535UCPA202SSUC206-30MM
E-E30902/131401D+A7001CG/GNP42KDA075UKFS307SSUC207-23MM
7004UADG/GNP4229368NJ214BLF206-19WC87509
4R24002NK105/26R+IR95×105×26DC5011N6005ZSAPF210-30MM
6011NCRO-7228SB610BNC628UCP206-20MMR3
6913ZZNR4T-25577/25522532683NCN1028KNTA3446/Q
7002UCGD2/GLP4QJ312HI-CAP TR0608A54207SBFL205-14MMG
6010M349549A/M3495106940NAO10X22X13NKI 12/20
KBK14X18X20NKIA5912ADC4928AVWUKC311NUKR72X
NJ22524T-64450/64700CD+A3994/3925RNA6916SSNAFL207-23M SB/HP
HM259049D/HM259010+A240/950BJ-78UCT209E15120
RA188ZZ29440K26X30X13K60X68X25UCF209-26MM
NUP204L357049/L357010RS091210UCC306UCF209-28MM/Q
MR162412511266213BIKDX100RCSM17S
7020CDB/GNP4NN3015KHM88648/HM8861045364RSALF206-30MMG
F-697LLUNJ313EUCFC212-39UCT216-50ESSRIF5632 ZZ SRL/Q
2P5217L7905UCG/GNP4/15KQTQMK15161ALP205-14SSRI5532 ZZ SRL/Q
NU3442203SM6307ZZ45238NA49/22
SC6A22ZZ7409BDBM2181NAP212-39NJ207M
PK28X36X15.8QJ211NA49244726415118
RNA4902R4T-25590/255236902ZZNAP211-35SSL1040 ZZ SRL/Q
M276449/M276410DG2+A23092BKSDMK1665200/655009081
33018UEC-6000LLUB-3214NF304SBLF204-20MMG
FLBC3-9CRD-6151Y1087408BSA210-30MM
60/28Z23134BKBTM221530234JRJ65 OH/Q
K22X32X13.4UCS213D1RNA482279/670BUCP215-48MM/Q
K12×18×127005CBTM3730NKJS70UCP202-10MM 47
625Z6996HM617049/HM61701047TS483425BNKI 7/16TN
NN30206222LU5341602473/02420SSUC202-10MM
SC0142ZZNR7314BDB533082UJ116RPB20S
4T-3780/3726NJ208ERNA590323218RHKXW 8-1/2M
R07A72VNFV1892NU2332RRF525835AUCF206-19MM/Q
22326BKDCL105SDMK406309 2RD C3UCFX07-20MM
WBC5-13ZSL04-5024N6207ZTR070904-1LFTSBFL207-23MMG
SX04A8130316DUDF6818-2RU55NQ6720AKR26 PP
4T-37425/37625T-M241543/M2415106552XR/6535LM522548/LM522510UCP204-12MM/Q
EE170975D/171450+AK68X75X23.383A693M88046/M88010R18/Q
22260BCRI-42024208N207910
30215SL04-5028LLNRDG4092A2RKBDNSH23F635SAFL210-50MMG
T-HH437549/HH437510230/710BK33880/338223NC6000MD4NUKR35
E-4R10010SF9211HJ-101812K,81216LPBSBLF206-17MMG
R2NU206E30312CRNUP340JTT810/Q
6008NK73/25RNF206M6315UCFX11-36MM
239/1250K6820LLB452926012-2RUSB206-30MM
K25X30X39ZWKV53X57X19.8RF505825DB600-240SSRI1458 ZZ/Q
NN3940KC9NAP4NK19/20R+IR15×19×2032034JR34307/344785310WA
NK19/16R+IR15×19×16NNU4926KC1NAP4UC214-44L3UKIP213UCPASS206-19MMSS
63308ZZNA6910RDC4972AVW54312UUCP206-19MMR3
K78X85X38.27224CHAR021HAR910CAB3624/Q
NUP2215 - 6800-2RSMK551P214
NF407 - 20R2513P7948B -
4T-3382/3321 - KAC1203NC626HT4 GF -
KBK16X20X18.8 - - - -

Bearing GE180FO-2RS (ISO) | Size and SpecificationRadial spherical plain bearings GE180FO-2RS. Bearing number : GE180FO-2RS. Size (mm) : 180x290x155. Brand : ISO. Bore Diameter (mm) : 180NA3105 | Timken Bearings Dealer | Netherlands BearingsGlobal Bearing company supply Timken NA3105 bearings, Timken NA3105 bearing GE180GS-2RS Bearing IKO bearing size: 180x290x155 -Easy Orderi

IKO GE180GS-2RS bearing, 180x290x155, GE180GS-2RSRadial spherical plain bearings GE 180GS-2RS. Bearing number : GE 180GS-2RS. Size (mm) : 180x290x155. Brand : IKO. Bore Diameter (mm) : 180FBJ 5201 2RS Bearing | GBS Bearing | Radial spherical plainRadial spherical plain bearings GEG180ES-2RS Bearing number : GEG180ES-2RS Size (mm) : 180x290x155 Brand : FBJ Bore Diameter (mm) : 180 Outer